συλλογος απανταχού αγιωργητών
συλλογος απανταχού αγιωργητών

VIDEO

Αρτεμίσια  2013 - Ελένη Βιτάλη  (Από τον συγχωριανό μας  Γιάννη Μούντρηχα)

Αρτεμίσια 2013 - Ελένη Βιτάλη (Από τον συγχωριανό μας Γιάννη Μούντρηχα)

Αρτεμίσια  2013 - Ελένη Βιτάλη   (Η ταχεία )

Αρτεμίσια 2013 - Ελένη Βιτάλη (Η ταχεία )

Αρτεμίσια  2013 - Ελένη Βιτάλη  (Πριγκιπέσσα)

Αρτεμίσια 2013 - Ελένη Βιτάλη (Πριγκιπέσσα)

Αρτεμίσια 2012 - Μέλινα Ασλανίδου (το λάθος )

Αρτεμίσια 2012 - Μέλινα Ασλανίδου (το λάθος )

Αρτεμίσια 2011 -  Παντελής Θαλασσινός (Καράβια Χιώτικα/Κλώσσα τα πουλιά)

Αρτεμίσια 2011 - Παντελής Θαλασσινός (Καράβια Χιώτικα/Κλώσσα τα πουλιά)

Αρτεμίσια 2011 -  Παντελής Θαλασσινός (Ένας Μικρός Γλυκός Παλιός Σεπτέμβρης)

Αρτεμίσια 2011 - Παντελής Θαλασσινός (Ένας Μικρός Γλυκός Παλιός Σεπτέμβρης)

Αρτεμίσια 2011 - Παντελής Θαλασσινός (Ο Πατέρας)

Αρτεμίσια 2011 - Παντελής Θαλασσινός (Ο Πατέρας)